Over Ron

Ron de VosRon de Vos (Amsterdam, 1961) was 19 toen hij als dienstplichtige deel moest nemen aan de United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). UNIFIL was de eerste moderne vredesmissie waar Nederland een bijdrage aan leverde.

Gedurende bijna zeven maanden was De Vos postcommandant van een infanteriepost. De gevechtshandelingen en de dood van één van ‘zijn’ soldaten waren ingrijpende gebeurtenissen die een vanzelfsprekende basis vormden voor zijn latere schrijfwerk.

Na zijn dienstplicht studeerde De Vos sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en bedrijfskunde aan de universiteit te Keele (Groot-Brittannië). Hij verdiepte zich bovendien in bestuurskunde en performance management. Hij werkt tegenwoordig voor de overheid, is getrouwd en heeft vier kinderen.

De Vos is jong met schrijven begonnen. Het menselijk gedrag in teams staat centraal in zijn werk. De Vos analyseert interactie op een bijzondere wijze en vanuit wisselende, subjectieve perspectieven. Hij maakt alledaagse, gewone dingen—die juist belangrijk en sterk bepalend zijn voor ons gedrag—niet alleen zichtbaar, maar vooral ook voelbaar. De kracht van De Vos’ werk is dan ook de herkenning. Daardoor is het moeilijk om zijn boeken neer te leggen. Ze laten zich niet kwantificeren als een optelsom van dialogen of vertelsituaties; ze brengen gevoel en emotie werkelijk tot leven.

© 2006-2007 Ron de Vos/Uitgeverij Lemmens

Advertenties

Reacties zijn gesloten.